כן משיחין

החפירות הארכיאולוגיות הנרחבות בארצנו חושפות לעתים קרובות שרידי מבנים וכלים עתיקים, אך לעתים נתקלים החופרים בקרקע של ארץ הקודש בשורשים המסתעפים ישירות מהמילים השזורות במורשתנו וקוראים לנו לבוא ולהתחבר בצורה ישירה אל העבר היהודי העשיר המרבד את ההיסטוריה של ארץ הבחירה. התכנסות אל סיורנו אנו יוצאים בבוקר ערפילי צופן סוד אל סינגל הושעיה המספק דרך […]